De handen ineen slaan, en daardoor een helpende hand bieden!

Een Kerstmarkt, waar je kunt kopen wat anderen 

 gemaakt hebben!

Dit is een initiatief van de diaconie van de Hervormde Gemeente Aalsmeer. De Oosterkerk en de Dorpskerk vallen beiden onder deze kerkelijke PKN-gemeente.

Met de opbrengst willen we steun geven aan een project van Wilma en Fred Westerink. Dit echtpaar is al meer dan 10 jaar werkzaam als zendeling in Albanië, waar Fred in een groot team in de gevangenissen evangeliseert. Wilma heeft er de eerste voedselbank opgezet.

Ze komen op voor de minderbedeelden in dat land. Zij worden regelmatig met huiselijk geweld geconfronteerd. De armoede is groot in Albanië en mensen raken daardoor in een spiraal van narigheid. Er is werkeloosheid, er wordt geleefd met weinig uitzicht op beter, mensen raken aan de drank of drugs, waardoor een situatie kan ontstaan waar huiselijk geweld regelmatig plaats vindt. In dit land kunnen de slachtoffers van huiselijk geweld weinig hulp verwachten van de politie en het rechtssysteem. 

Galaten 6: 2

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

Wij willen met de opbrengst van deze kerstmarkt hulp bieden aan deze problematiek. Er is meer te lezen over het werk  van Wilma en Fred op de website. Zeker de moeite waard om te bezoeken.

https://www.gevangenenzorgalbanie.nl

                  We hopen op een succesvolle actie! 

Door met elkaar de handen in één te slaan, een helpende hand  bieden!